Szczegóły

Tytuł artykułu

TWO PORTRAITS OF THE PRINCE LADISLAS-SIGISMUND VASAFROM THE COLLECTIONS IN WAWEL CASTLE RE-EXAMINED

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Numer

No XXXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472

×