Details

Title

Rola Rosji w odbudowie Polski i stworzeniu ładu politycznego w Europie według księcia A. J. Czartoryskiego<br>The role of Russia in rebuilding Poland and creating the political order in Europe according to Duke A. J. Czartoryski

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388
×