Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola Rosji w odbudowie Polski i stworzeniu ładu politycznego w Europie według księcia A. J. Czartoryskiego<br>The role of Russia in rebuilding Poland and creating the political order in Europe according to Duke A. J. Czartoryski

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388
×