Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwagi na marginesach "Dzieł" sir Joshuy Reynoldsa: Williama Blake'a spór z Reynoldsem o sztukę

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2012

Numer

No XXXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×