Szczegóły

Tytuł artykułu

UWAGI NA MARGINESACH DZIEŁ SIR JOSHUY REYNOLDSA: WILLIAMA BLAKE’A SPÓR Z REYNOLDSEM O SZTUKĘ

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Numer

No XXXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472

×