Details

Title

UWAGI NA MARGINESACH DZIEŁ SIR JOSHUY REYNOLDSA, WYD. EDMOND MALONE, LONDYN 1798

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Numer

No XXXVII

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identifier

ISSN 0080-3472

×