Szczegóły

Tytuł artykułu

Kryptoportrety polskich władców w malarstwie sakralnym XVII i XVIII wieku

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2012

Numer

No XXXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472

×