Details

Title

Analysis of Efficiency of Drilling of Large-Diameter Wells With a Profiled Wing Bit / Badania Efektywności Wiercenia Studni Wielkośrednicowych Świdrem Skrawającym z Profilowanymi Skrzydłami

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0023-4

×