Szczegóły

Tytuł artykułu

Properties of Artificial Gaseous Mixtures for their Safe Use and Support the Natural Gas Supply Networks<br>Własności Sztucznych Mieszanin Gazowych do Bezpiecznego ich Użytkowania i Wspomagania Zasilania Sieci Gazu Ziemnego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×