Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of Efficiency of Drilling of Large-Diameter Wells With a Profiled Wing Bit / Badania Efektywności Wiercenia Studni Wielkośrednicowych Świdrem Skrawającym z Profilowanymi Skrzydłami

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0023-4

×