Szczegóły

Tytuł artykułu

PROGRAM IKONOGRAFICZNY SALI JADALNEJ BIAŁEGO DOMU W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH W WARSZAWIE. WENUS – IZYDA – MASONERIA

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Numer

No XXXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472

×