Szczegóły

Tytuł artykułu

New Reconstruction Technologies Of Safety Pillar In Mines / Nowoczesne Technologie Odbudowy Filara Bezpieczeństwa w Kopalniach

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0026-1

×