Szczegóły

Tytuł artykułu

New Reconstruction Technologies Of Safety Pillar In Mines<br>Nowoczesne Technologie Odbudowy Filara Bezpieczeństwa w Kopalniach

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×