Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of Dst Interpretation Results by Log – Log Method in the Pore Space Type Estimation for the Upper Jurassic Carbonate Reservoir Rocks of the Carpathian Foredeep Basement / Interpretacja Testów Wykonywanych Rurowymi Próbnikami Złoża – Rpz w Skałach Węglanowych Górnej Jury Podłoża Zapadliska Przedkarpackiego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0027-0

×