Szczegóły

Tytuł artykułu

Kościół unicki w Galicji i na Chełmszczyźnie wobec manifestacji patriotycznychi powstania styczniowego (1861–1864)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2013

Wolumin

Vol X

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388
×