Szczegóły

Tytuł artykułu

Pismo „Formiści” i początki międzynarodowych kontaktów polskiej awangardy (1919–1921)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2013

Numer

No XXXVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×