Szczegóły

Tytuł artykułu

W setną rocznicę. Obraz powstania styczniowego w wybranych peerelowskich tytułachprasowych

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2013

Wolumin

Vol X

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388
×