Szczegóły

Tytuł artykułu

Laboratory Method to Measure Sealing Capacity of Caprocks<br>Metodyka Wykonywania Pomiarów Laboratoryjnych do Określania Własności Uszczelniających Skał Nadległych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×