Szczegóły

Tytuł artykułu

Zanim wyruszyli na wroga… Religijne przygotowanie do walki zbrojnej w średniowiecznejPolsce

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2014

Numer

No XI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388
×