Szczegóły

Tytuł artykułu

Egzorcyzmy, muzyka i alkowa. Kilka uwag na temat problemów zdrowotnych władcówHiszpanii w XVII–XVIII wieku

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2014

Numer

No XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388
×