Szczegóły

Tytuł artykułu

Ground surface subsidence as effect of underground mining of the thick coal seams in the Jiu valley basin<br>Osiadanie gruntów wskutek wybierania pokładów o dużej miąższości w kopalniach zagłębia w dolinie Jiu

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×