Szczegóły

Tytuł artykułu

Ground surface subsidence as effect of underground mining of the thick coal seams in the Jiu valley basin / Osiadanie gruntów wskutek wybierania pokładów o dużej miąższości w kopalniach zagłębia w dolinie Jiu

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0036-z

×