Szczegóły

Tytuł artykułu

Wydarzenia społeczno-polityczne w Lublinie w kwietniu–maju 1926 roku

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2014

Numer

No XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388

×