Szczegóły

Tytuł artykułu

Transient states of air parameters after a stoppage and re-start of the main fan / Stany przejściowe parametrów powietrza po postoju i załączeniu wentylatora głównego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0037-y

×