Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of the exponent n in the equation describing a constant-resistance anemometer<br>Wyznaczenie wykładnika n w równaniu opisującym pracę anemometru stałorezystancyjnego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×