Szczegóły

Tytuł artykułu

Landscape ecological structure of the Roztocze and Solska Forest regions: a comparative study of models from 1988 and 2011<br>Struktura ekologiczna krajobrazu Roztocza i Puszczy Solskiej – analiza porównawcza modeli z roku 1988 oraz 2011

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×