Details

Title

Non-linear optimization of high-pressure gas networks with respect to hydrate control<br>Nieliniowa optymalizacja sieci gazowej wysokiego ciśnienia z uwzględnieniem zapobieganiu hydratów

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0040-3

×