Details

Title

Comparison of select parameters of mallard (Anas platyrhynchos) popullation in urban and rural areas in the vicinity of Lublin<br>Porównanie wybranych parametrów populacji krzyżówki Anas platyrhynchos na terenie miejskim i rolniczym okolic Lublina

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×