Szczegóły

Tytuł artykułu

The use of extensive sheep grazingas a method of active protection within Natura 2000 selected habitats<br>Wykorzystanie ekstensywnego wypasu owiec jako metody czynnej ochrony wybranych siedlisk Natura 2000

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×