Szczegóły

Tytuł artykułu

Static and dynamic analyses of the stability of mining wastes (Ravaneti) in the Carrara marble area (Apuan Alps Italy)<br>Analiza statyczna i dynamiczna stabilności hałd odpadów górniczych w regionie wydobycia marmurów Carrara (Alpy Apuańskie Italia)

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×