Szczegóły

Tytuł artykułu

Static and dynamic analyses of the stability of mining wastes (Ravaneti) in the Carrara marble area (Apuan Alps, Italy) / Analiza statyczna i dynamiczna stabilności hałd odpadów górniczych w regionie wydobycia marmurów Carrara (Alpy Apuańskie, Italia)

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0043-0

×