Szczegóły

Tytuł artykułu

Park-and-palace complexes as biodiversity refuges on example Gałęzów ex-manor park<br>Zespoły dworsko-pałacowe jako ostoje różnorodności biologicznej na przykładzie podworskiego parku w Gałęzowie

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×