Szczegóły

Tytuł artykułu

Selected indexes of anthropogenic load of environment in the west Polesie Biosphere Reserve<br>Wybrane wskaźniki antropogenicznego obciąŜenia środowiska w Rezerwacie Biosfery Polesie Zachodnie

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

×