Szczegóły

Tytuł artykułu

Relationship between range of the euphotic zone and visibility of Secchi disc in three lakes of Łęczna-Włodawa lake district<br>Zależność pomiędzy zasięgiem strefy eufotycznej i widzialnością krążka Secchiego w trzech jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×