Szczegóły

Tytuł artykułu

Water resources of Poland and their state in Lublin district<br>Zasoby wodne Polski i ich stan w województwie lubelskim

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×