Szczegóły

Tytuł artykułu

Advanced studies on coal injection into a cavitation cell for the purpose of comminution / Badania procesu wtłaczania węgla do komór kawitacyjnych w celu rozdrabniania

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0049-7

×