Szczegóły

Tytuł artykułu

The role of natural factors in shaping the sacral landscape of the Ropa and Wisłok rivers interfluve (SE Poland)<br>Rola czynników przyrodniczych w kształtowaniu krajobrazu sakralnego międzyrzecza Ropy i Wisłoka (Polska płd.-wsch.)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×