Szczegóły

Tytuł artykułu

Environmental conditioning of settlements development in the Nadwieprzański Landscape Park (SE Poland)<br>Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju osadnictwa w rejonie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (Polska płd.-wsch.)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×