Szczegóły

Tytuł artykułu

Bottom and phytophilous macrofauna of the river Czerniejówka, taking into account biotic and abiotic factors and human impact<br>Makrofauna denna i fitofilna rzeki Czerniejówki na tle czynników biotycznych, abiotycznych oraz oddziaływania antropogenicznego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×