Szczegóły

Tytuł artykułu

Caddisflies (Trichoptera) of the middle River Wieprz and its valley in the northern part of Nadwieprzański Landscape Park<br>Chruściki (Trichoptera) środkowego odcinka rzeki Wieprz i jej doliny w północnej części Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×