Szczegóły

Tytuł artykułu

Materials to the knowledge of some aquatic insects (Plecoptera, Odonata, Heteroptera, Trichoptera, Coleoptera) of the Gorce Mountains<br>Materiały do poznania wybranych owadów wodnych (Plecoptera, Odonata, Heteroptera, Trichoptera, Coleoptera) Gorców

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×