Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of Operating Loads on the State of Stress and Strain in Selected Load-Bearing Elements of a Tower-Type Headgear Structure in the Light of the Experimental Data, Wpływ Obciążeń Eksploatacyjnych Na Stan Naprężenia Oraz Przemieszczenia Elementów Nośnych Konstrukcji Basztowej Wieży Szybowej W Świetle Przeprowadzonych Eksperymentów

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×