Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of Operating Loads on the State of Stress and Strain in Selected Load-Bearing Elements of a Tower-Type Headgear Structure in the Light of the Experimental Data / Wpływ Obciążeń Eksploatacyjnych Na Stan Naprężenia Oraz Przemieszczenia Elementów Nośnych Konstrukcji Basztowej Wieży Szybowej W Świetle Przeprowadzonych Eksperymentów

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0054-x

×