Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of the sludge sediment and hydrogel on the germination of some varieties of law grasses<br>Wpływ osadu ściekowego oraz hydrożelu na kiełkowanie niektórych gazonowych odmian traw

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

×