Szczegóły

Tytuł artykułu

Surface runoff in the urbanized catchment of Głęboka Street in Lublin in the summer of season 2011<br>Spływ powierzchniowy w zurbanizowanej zlewni ulicy Głębokiej w Lublinie w lecie 2011 roku

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×