Szczegóły

Tytuł artykułu

Co-occurrence of psammonic ciliates and rotifers in eutrophic lake (Łęczna-Włodawa Lakeland)<br>Współwystępowanie orzęsków i wrotków psammonowych w jeziorze eutroficznym (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×