Szczegóły

Tytuł artykułu

Quantitative assessments of benthic and epiphytic fauna of meioinvertebrates of small water bodies of anthropogenic origin<br>Ocena ilościowa fauny naroślinnej i fauny osadów dennych meiobezkręgowców w małych zbiornikach wodnych pochodzenia antropogenicznego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×