Szczegóły

Tytuł artykułu

The characteristics of the assemblages of click-beetles (Coleoptera: Elateridae) of the selected plant communities in the Kozłowiecki Landscape Park<br>Charakterystyka zgrupowań chrząszczy sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae) wybranych zbiorowisk roślinnych Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×