Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Different Delivery Conditions on the Accelerated Degradation of Structural Steel in the Coal Mine Environment / Wpływ Różnego Stanu Dostawy Na Przyspieszoną Degradację Stali Konstrukcyjnej W Środowisku Kopalnianym

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0063-9

×