Szczegóły

Tytuł artykułu

Changes of Selected Structural and Mechanical Properties of the Strzelin Granites As Induced By Thermal Loads, Wpływ Obciążeń Termicznych Na Zmiany Niektórych Strukturalnych I Mechanicznych Właściwości Granitów Strzelińskich

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×