Szczegóły

Tytuł artykułu

Variability of the parameters characterizing effluents discharged from trout fish farms<br>Zmienność parametrów charakteryzujących wody poprodukcyjne z gospodarstw rybackich

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×