Szczegóły

Tytuł artykułu

Habitat distribution of water mites (Acari: Hydrachnidia) in Kozłowiecki Landscape Park<br>Rozmieszczenie siedliskowe wodopójek (Acari: Hydrachnidia) w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×