Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of watersheds urbanization on flood hazard in rural areas<br>Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewniach zurbanizowanych na obszarach wiejskich

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

×