Details

Title

Przydatność i bezpieczeństwo roślin transgenicznych (GMO) w żywieniu zwierząt

Journal title

Postępy Nauk Rolniczych

Yearbook

2011

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Identifier

ISSN 0032-5547
×