Szczegóły

Tytuł artykułu

Reakcja nasion chwastów segetalnych na uprawę roli wykonywaną nocą

Tytuł czasopisma

Postępy Nauk Rolniczych

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Identyfikator

ISSN 0032-5547
×