Szczegóły

Tytuł artykułu

Selection of the Longwall Face Crew with Respect to Stochastic Character of the Production Process – Part 1 – Procedural Description / Wyznaczanie Obsady Przodka Ścianowego Z Uwzględnieniem Stochastycznego Charakteru Procesu Produkcyjnego. Cz. 1 – Opis Metody

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0071-9

×